NEN

Welkom op de website van het Steunpunt NEN 7510

Het Steunpunt NEN 7510 is onderdeel van het cluster Zorg & Welzijn.

Informatiebeveiliging is belangrijk. Zeker in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 richt zich op zorginstellingen en andere organisaties die bij informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

Op deze website vindt u producten en diensten die u ondersteunen bij de invoering van NEN 7510, zoals FAQ's, cursussen en informatie over bijeenkomsten.

De dienstverleners op deze site zijn partner van het Steunpunt NEN 7510. Zij kunnen u assisteren bij de implementatie van de norm.

Hebt u vragen over normen in de zorg, zoals  kwaliteit in de zorg, NEN-EN 15224 (kwaliteitmanagement voor zorg en welzijn) en medische hulpmiddelen, CE-markering, veiligheidsmanagementsystemen, risicoanalyses of interne audits neem dan contact met ons op:

NEN
Cluster Zorg & Welzijn 
Postbus 5059, 2600 GB Delft

T: 015 2 690 150
E: Claudia Zwaan

 

NEN 7510 en het praktijkboek 'Werken met NEN 7510ยด

Het praktijkboek Informatiebeveiliging in de zorg 'Werken met NEN 7510' te koop via de normshop van NEN. De prijs van het praktijkboek is € 129,-

De norm NEN 7510 kost € 81,30

Er is ook een actiepakket NEN 7510. Dit pakket bestaat uit de norm NEN 7510 en het praktijkboek 'Werken met NEN 7510. Het actiepakket kost € 189,- en levert u een korting op van bijna 10%.

Zoeken
Contact
Mevr. Claudia Zwaan
Telefoon: 015 2 690 150
E-mail: nen7510@nen.nl
Inloggen: